Stoppesteder & tider

Stoppesteder:
Onsdag: Torvet i Odense 7-13
Fredag: Torvet i Kerteminde 8-13
Lørdag: Torvet i Odense 7-13
Har du et forslag eller ønske til hvor vi også kan stoppe fremover, så send os en mail med oplysninger på stoppestedet, kundemuligheder mm til: louise@hindsholmgaardbutik.dk Det behøver ikke være torvepladser, det kunne f.eks. være ’på havnen i Odense fredag eftermiddag’, når folk kører fra deres arbejdsplads på havnen og folk kommer hjem fra arbejde til deres boliger på havnen.

Tilbage